Gipuzkoako Foru Aldundiaren logoa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren web orria irekiko du, leiho berri batean
Hemen zaude: Hasiera > Lege oharra >

Lege oharra

Egoitza elektronikoa erabiltzea eta erabilera baldintzak onartzea

Jarraian adierazten diren baldintzek arautzen dute Gipuzkoako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren (aurrerantzean, egoitza elektronikoa) erabilera,  https://www.gfaegoitza.net helbidean eskura daitekeena.

Egoitza elektronikora sartu eta hori erabiltzeak suposatuko du erabiltzaileak berariaz onartzen dituela, inolako erreserbarik gabe, sarbidearen momentuan egoitza elektronikoan argitaratutako bertsioaren erabilera baldintza guztiak.

Erabiltzailea ez balitz atariaren erabilera baldintzekin ados egongo, ez litzateke edukietan sartuko eta ez lituzke bertako zerbitzuak erabiliko.

Egoitza elektronikorako sarbidea

Egoitza elektronikoa, oro har, sarbide librekoa da eta ez da beharrezkoa erabiltzaileak aldez aurretik harpidetza edo erregistroa egitea. Hala eta guztiz ere, segurtasun eta pribatutasun arrazoiengatik, egoitza elektronikoaren zenbait eremu eta zerbitzutan sartzeko autentifikazio baldintza bereziak egon daitezke, zerbitzu bakoitzari dagokion informazio zehatzean adierazten direnak.

Egoitzari buruzko informazioaren atalean zehazten dira Foru Aldundiarekin bitarteko elektronikoaren bidez harremanetan jartzeko erabili daitezkeen autentifikazio sistemak.

Egoitza elektronikoaren erabilera zuzena

Erabiltzaileak egoitza elektronikoa eta orri horren bitartezko edozein zerbitzu legez kontrako den edo Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskubideak urratzen dituzten eta erabilera baldintzak, indarrean dagoen legeria eta oro har onartutako erabilerak urratzen dituen egintzarik gabe erabiltzeko konpromisoa hartzen du.

Egoitza elektronikorako sarbidea, bai eta bertako informazioaren erabilera ere, erabiltzailearen erantzukizunekoak dira. Gipuzkoako Foru Aldundia ez da informazio horren sarbidearen edo erabileraren ondorio, kalte edo galeren erantzule izango, bere eskumenen jardun zorrotzean bete beharreko lege xedapenak aplikatzearen ondorioz dagozkionen kasuan ezik.

Jabetza intelektuala

Webgune horren eta bertako elementuen jabetza intelektualeko eskubideak Gipuzkoako Foru Aldundiarenak dira.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, edozein momentutan eta aldez aurretik jakinarazi gabe, egoitza elektronikoko informazioan edo hori antolatu edo aurkezteko moduan aldaketak edo eguneraketak egin ahal izango ditu.

Webgune honetako informazioa baimenik gabe erabiltzeak, bai eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren jabetza intelektual eta industrialeko eskubideetan eragindako kalte eta galerek ere, eragingo dute administrazio hori legez dagozkion egintzez baliatzea eta, hala badagokio, egintza horietatik ondorioztatutako erantzukizunak eskatzea.

Pribatutasuna eta datu pertsonalak

Interesatuak ematen dituen datuak dagokion prozedura edo egintzan aurreikusitako helburuetarako bakar-bakarrik erabiliko dira.

Datu horiek ez dira izango, inolaz ere, tratamendu edo hirugarren bati lagatzeko xede, dagokionaren zalantzarik gabeko baimenarekin edo Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Legearen 6.2 eta 11.2 artikuluetan (1999ko abenduaren 14ko 292 zk.ko EAOa) ezarritakoari jarraituz ez bada.

Gipuzkoako Foru Aldundiak biltzen diren datu pertsonalen tratamenduan konfidentzialtasuna bermatzen du, baita horien segurtasuna bermatuko duten neurri teknikoen eta antolaketa neurrien ezarpena ere.

Erabiltzaileak egoitza elektronikoaren atalen batean bere borondatez eman dituen datu pertsonalen tratamendu automatizatua baimentzen du. Era berean, emandako datuak egiazkoak izatearen ardura izango du, eta erakunde honek beretzat gordetzen du datu faltsuak eman dituen pertsona oro erregistratutako zerbitzuetatik baztertzeko eskubidea, zuzenbidean bidezkoak diren gainerako ekintzen kalterako izan gabe.

Cookie-ek (zerbitzariak orrira sartzen denaren ordenagailura bidaltzen dituen informazio artxibo txikiak) edo erabil daitezkeen antzeko bestelako bitarteko batzuek web orriaren erabiltzaile fisikoa identifikatzea ahalbidetuko duen informazioa biltzeko balioko dute.

Aipatutako 15/1999 Lege Organikoaren arabera, interesdunak edozein momentutan izango ditu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko, eta aurka egiteko eskubideak, arauz ezartzen denari jarraituz.

Hiperestekak ezartzea

Egoitza elektronikotik beste web orri batzuetarako hiperestekak. Egoitza elektronikoan erabiltzaileentzat interesgarritzat jo diren hirugarrenen webguneetako orrietarako estekak sartu dira. Hala eta guztiz ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du inolako erantzukizunik egoitzan aipatzen diren hirugarrenen esteketako sarbidearen edo edukien ondorioz.

Beste orri batzuetatik egoitza elektronikorako hiperestekak. Beren web orriaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren artean hiperesteka bat ezarri nahi dutenek honako hauek izan behar dituzte kontuan:

  • Hiperesteka ezartzeak ez du esan nahi Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta dagokion web orriaren jabearen artean harremanik dagoenik, ez eta Gipuzkoako Foru Aldundiak web orri horretako edukiak edo zerbitzuak onartzen dituenik ere. Beraz, ez da aitortuko edo adieraziko Gipuzkoako Foru Aldundiak hiperesteka hori berariaz baimendu duenik edo hiperesteka ezartzen duen web orri horretan eskainitako zerbitzuak gainbegiratu edo inola onartu dituenik ere.
  • Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du hiperesteka ezarri duen establezimenduaren eduki edo zerbitzuen kalitate, zehaztasun, fidagarritasun, zuzentasun edo moralitatearen gaineko inolako erantzukizunik. Erabiltzaileak bere erantzukizunpean onartzen ditu hiperestekako web orrira sartzetik ondoriozta daitezkeen ondorio, kalte edo ekintzak.
  • Hiperesteka ezartzen duen web orriak ez du Gipuzkoako Foru Aldundiaren inolako marka, izendapen, logotipo, eslogan edo bestelako bereizgarririk izango, hiperesteka beraren parte direnak salbuetsita.
  • Hiperesteka ezartzen duen web orriak ez du legearen, moralaren eta oro har onartutako ohitura onen eta ordena publikoaren kontrako informaziorik eta hirugarren edozein eskubideren kontrako edukirik izango.
Gipuzkoa.eus web orriaren logoa. Gipuzkoa.eus web orria irekiko du, leiho berri batean.

© Gipuzkoako Foru Aldundia - Tlfnoa. 943 112 111 2017-02-22 RSS - Irisgarritasuna - Lege oharra - Zerbitzari segurua